WW/BW / Algemeen

Algemeen

Na einde dienstverband bent u als overheidswerkgever verantwoordelijk voor de werkloosheidsuitkering (WW) en/of bovenwettelijke werkloosheidsuitkering (BW) van uw ex-werknemer. Als eigenrisicodrager wilt u daarom zo veel mogelijk grip houden op de re-integratie en de kosten hiervan. Door uw ex-werknemer zo goed mogelijk richting een andere baan te begeleiden, geeft u tevens blijk van goed werkgeverschap. Vinna geeft werkgevers inzicht en ontzorgt bij de uitvoering van wet- en regelgeving en neemt de begeleiding en monitoring van de ex-werknemer met betrekking tot rechten, plichten en de re-integratie op zich. Vinna werkt op maat door met iedere ex-werknemer passende afspraken te maken en deze afspraken ook te monitoren.

Wij onderscheiden ons door ons zogenaamde ‘tweesporentraject’. Enerzijds wordt in dit traject de werknemer zo goed mogelijk gefaciliteerd in de zoektocht naar een nieuwe baan (loopbaanadvies en begeleiding), anderzijds wordt ook meteen opgetreden indien een werknemer de wet-en regelgeving en de gemaakte afspraken niet nakomt. Op deze manier houdt u zicht op de kosten en blijven deze zo laag mogelijk (met als doel het beëindigen van de uitkering), waarbij ook het belang van uw ex-werknemer wordt gewaarborgd.

Image

Over ons

Werken en winnen: dat is de dubbele betekenis van onze naam in het IJslands. Een naam die ons past. Als dé specialist op het terrein van personeel en uitkeringen, werken en winnen we voor ú.

Contact

Postadres:
Postbus 93
9350 AB Leek
Bezoekadres:
Tolberterstraat 59
9351 BD Leek
Tel: 0594-580176
Fax: 0594-580179